Aktivnosti in dogodki TECES SYeNERGY – ustvarjanje dodane vrednosti s povezovanjem in sinergijo

26.03.2021

Poslanstvo TECES je zagotavljanje podpornega inovacijskega okolja za učinkovitejše povezovanje ter ustvarjanje sinergij naših članov in deležnikov preko vključevanja v razne skupne aktivnosti na področju zelenih tehnologij in energetsko učinkovitih rešitev.

Zato z veseljem predstavljamo nove aktivnosti in dogodke pod novo celostno podobo SYeNERGY. Namenjene so povezovanju naših članov, partnerjev in deležnikov, iskanju idej ter skupnih rešitev, prenosu znanja in deljenju izkušenj, medsebojnemu spoznavanju ter druženju.

Prvi izredno uspešen dogodek pod podobo SYeNERGY smo organizirali februarja 2020 v pustnem času na Ptuju (več o dogodku). Gostili smo govorce iz uspešnih in mednarodno prodornih slovenskih podjetij in ob tem ponudili še vrsto drugih zanimivih vsebin.

Odlično vzdušje, pozitivni odzivi sodelujočih do dogodka in slogana SYeNERGY, kasneje v letu 2020 pa popolno predrugačenje razumevanja organizacije dogodkov zaradi COVID, so nas spodbudili k pripravi novega koncepta aktivnosti TECES pod podobo SYeNERGY.

TECES pod celostno podobo SYeNERGY izvaja aktivnosti za ustvarjanje sinergij preko povezovanja in iskanja skupnih rešitev med deležniki na področju zelenih tehnologij in energetsko učinkovitih rešitev.

SYeNERGY predstavlja zloženko besed SYNERGY (sinergija) in eNERGY (energija) kot skupno usmeritev delovanja TECES.

Koncept celostne podobe aktivnosti SYeNERGY smo tako vključili že v prve dogodke, ki smo jih v preteklih mesecih na novo zastavili s ciljem krepitve podpore našim članom in deležnikom.

Dogodki SYeNERGY so namenjeni različnim ciljnim skupinam in imajo različne cilje, vendar je vsem skupna rdeča nit slogana TECES: Where linking creates Synergy.

Prve dogodki SYeNERGY so že v pripravi.

SYeNERGY koncept 20210325

 


SYeNERGY tech talkKrajši spletni dogodek, na katerem domači in mednarodni strokovnjaki predstavljajo svoj pogled na določeno temo.

Dogodek je namenjen dvigu prepoznavnosti posameznega področja in sodelujočega partnerja. Tematika dogodka so npr. tehnološki in družbeni trendi in z njimi povezani raziskovalno-razvojno ter inovacijski izzivi na področju zelenih tehnologij in energetsko učinkovitih rešitev. Izvaja se v sodelovanju s strokovnjaki partnerjev TECES.

Dogodek je primarno namenjen slovenski javnosti, po potrebi tudi mednarodni. Dogodek je praviloma brezplačen.


SYeNERGY B2B matchSpletni dogodek, na katerem udeleženci sistematično ustvarjajo prve poslovne stike z njim zanimivimi mednarodnimi partnerji na temu namenjeni platformi.

Dogodek je namenjen izvedbi hitrih B2B sestankov in iskanju novih partnerjev s skupnimi poslovnimi interesi (npr. kupec – dobavitelj, naročnik – izvajalec). Izvaja se v sodelovanju z mednarodnimi strateškimi partnerji TECES glede na sodelujočo regijo / državo.

Dogodek je namenjen vključevanju slovenskih partnerjev v mednarodno okolje in s tem mednarodni javnosti. Dogodek je plačljiv.


SYeNERGY hekatonSpletni dogodek, na katerem udeleženci rešujejo določen izziv podjetja na sodoben način v določenem časovnem obdobju in na temu namenjeni platformi.

Dogodek je namenjen pridobitvi inovativnih in kreativnih rešitev na zastavljen izziv, pridobitvi CV-jev udeležencev, vpogled v njihov način razmišljanja in dela ob hkratni krepitvi blagovne znamke vključenih podjetij. Izvaja se v partnerstvu s ponudnikom kariernih sejmov MojeDelo.com.

Dogodek je namenjen slovenski javnosti. Dogodek je plačljiv.


SYeNERGY 2021Letno srečanje članov vseh partnerstev, partnerjev projektov in deležnikov TECES.

 

Dogodek je namenjen medsebojnemu spoznavanju, predstavitvi članov, seznanitvi udeležencev z aktualnimi tehnološkimi in družbenimi trendi ter izzivi, s katerimi se soočajo člani. Dogodek poteka samo v živo, praviloma na Ptuju v predpustnem času.

Dogodek je primarno namenjen slovenski javnosti in udeležencem. Dogodek je za člane brezplačen. Dodatne storitve so plačljive.

Načrtovani dogodki


Posnetek zaslona 2024 03 22 102928
Aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 
Na spletni strani SRIP PSiDL uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.