Dopolnjen akcijski načrt SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo posredovan na pristojna ministrstva MGRT, MIZŠ in SVRK

logo MGRT ESRRTECES je kot nosilec SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL) oddal na pristojna ministrstva dopolnjen akcijski načrt (AN) področja Pametnih stavb in doma z lesno verigo za obdobje 2016 do 2022.

Akcijski načrt predstavlja pregled zmogljivosti in potenciala članov SRIP PSiDL na področju pametnih stavb in doma z lesno verigo, podaja fokusna področja in usmeritve, v katera bodo člani usmerjali svoje aktivnosti v letih do 2022 ter kjer je Slovenija že prisotna ali ima potencial za vstop na globalne trge.

Del akcijskega načrta, ki je namenjen za javno obravnavo je na voljo kot priloga tega obvestila.

Potek priprave akcijskega načrta

TECES je bil v januarju 2017 kot nosilec prijave na javni razpis za izbor operacij »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije Slovenije« izbran za nosilca vzpostavitve SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL).

V februarja 2017 je bila znotraj SRIP vzpostavljena delovna skupina za pripravo akcijskega načrta (DS), ki je na podlagi osnutka akcijskega načrta, podanega ob prijavi na javni razpis v letu 2016, začela nadaljevati s koordinacijo vsebin med člani SRIP PSiDL. Rezultat je bila priprava prvega javno dostopnega akcijskega načrta (v91, april 2017), na katerega so pristojna ministrstva podala svoje komentarje.

Na podlagi prejetih stališč in navodil Delovne skupine državnih sekretarjev za izvajanje S4 – Slovenske strategije pametne specializacije (DSDS S4) je bila dopolnjena različica akcijskega načrta, ki podrobneje določa področja prioritet SRIP.

Akcijski načrt hkrati predstavlja tudi podlage, na osnovi katerih bo med drugim prišlo do nadaljnjega osredotočanja fokusnih področij in tesnejšega usklajevanja razvojnih politik z državo ter usmerjenja podpornih ukrepov države za dvig konkurenčnosti Slovenije.

Načrtovani dogodki

Trenutno ne prirejamo dogodkov.

logo MGRT glava deljena slo
Aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 
Na spletni strani SRIP PSiDL uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.