Nove priložnosti za razvoj zaposlenih – finančne spodbude za krepitev kompetenc starejših zaposlenih od 45 let

30.07.2019

Podjetja, izkoristite priložnost finančnih spodbud za krepitev kompetenc starejših zaposlenih od 45 let. TECES v sodelovanju s partnerji svojim članom nudi možnost celovite podpore podjetjem za aktivno staranje delovne sile; od brezplačne priprave vloge na razpis ASI, podpore pripravi strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, organizacije in izvedbe izobraževanj, administrativno tehnične podpore in vodenja projekta skladno razpisnim pogojem.

Intenzivnemu staranju prebivalstva in dolgoročnemu pomanjkanju delovne sile se ne moremo izogniti. Učinkovito upravljanje starejših zaposlenih vpliva na dolgoročni razvoj posameznega podjetja, njegovo konkurenčnost in uspešnost, zato mora ta postati ena izmed ključnih prioritet podjetij.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 26. 7. 2019, v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI objavil že 2. javno povabilo - podpora podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc 2019 (JP ASI 2019), kjer lahko podjetja pridobijo sredstva za usposabljanja starejših zaposlenih. Na voljo je kar 10 milijonov evrov sredstev.

Namen povabila

Podpora podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, krepiti kompetence starejših zaposlenih (nad 45 let ) in doseči večjo pripravljenost starejših zaposlenih za podaljševanje delovne aktivnosti.

Povzetek povabila

Datum objave: 26. 07. 2019

Rok za oddajo: od 26. 8. 2019 do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30. 10. 2019.

Višina subvencije: stroški se povrnejo 100%.

Ciljna skupina so podjetja vseh velikosti in panog, kot tudi samozaposleni. Upravičeno obdobje izvajanja aktivnosti je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do najpozneje 28. 2. 2021.

Finančne spodbude so namenjene za 

  • pripravo strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, za katero bodo podjetja, glede na št. zaposlenih, lahko pridobila tudi do 3.000 EUR,
  • razvoj kariere in krepitev kompetenc starejših zaposlenih, kamor sodijo izvajanje motivacijskih programov za starejše zaposlene in usposabljanja na področju osebnega in kariernega razvoja. Za posameznega starejšega zaposlenega bodo podjetja lahko pridobila do 1.800,00 EUR.

Upravičeni stroški

Stroški zunanjih izvajalcev za izvedbo aktivnosti iz posameznega sklopa JP ASI 2019.

  • Sklop A: strošek svetovanja zunanjih izvajalcev za pripravo strategije, ki se uveljavlja kot standardni strošek na enoto A v višini 500,00 EUR / svetovalni dan, skladno s potrjeno Metodologijo za določitev stroška SSE A – svetovalni dan zunanjih svetovalcev.
  • Sklop B: strošek storitev zunanjih izvajalcev, ki se uveljavlja kot standardni strošek na enoto B v višini 30 EUR / uro / zaposlenega. V okviru sklopa B se krijejo stroški za aktivnosti:
    • aktivnost B2: udeležba v motivacijskih programih za starejše zaposlene;
    • aktivnost B3: usposabljanje na področju osebnega in kariernega razvoja ter pridobivanje kompetenc starejših zaposlenih (pridobivanje mehkih kompetenc, splošna usposabljanja, poklicno specifična usposabljanja). 

Za posameznega starejšega zaposlenega lahko po tem javnem povabilu ponudniki v okviru sklopa B uveljavljajo največ 60 ur oz. 1.800,00 EUR stroškov/izdatkov ter najmanj 10 ur oz. 300,00 EUR stroškov/izdatkov.

Shema pomoči in omejitve

Dodeljena sredstva za izvedbo projektov predstavljajo pomoč po pravilu »de minimis«, priglašeno s shemo »Spodbujanje usposabljanja, zaposlovanja in samozaposlovanja«. Skupni znesek pomoči po pravilu »de minimis«, dodeljen enotnemu podjetju ne sme preseči 200.000,00 EUR (oziroma 100.000,00 EUR v komercialnem cestnem tovornem prevozu) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči in ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Evropske unije.

V javnem povabilu JP ASI 2019 ne morejo sodelovati ponudniki, ki so podpisali Pogodbo o sofinanciranju s skladom kot prejemniki sredstev na Javnem povabilu JP ASI 2017, objavljenim na spletni strani sklada dne 15. 12. 2017.

Podpora TECES in dodatne informacije

TECES v okviru aktivnosti trajne podpore razvoju kadrov svojim članom nudi možnost celovite podpore razvoju kadrov in njihovemu usposabljanju. Svojim članom TECES in SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo omogoča tako izkoristiti posebno ponudbo podpore pri pripravi in izvajanju morebitne prijave na javno povabilo JP ASI 2019.

V sodelovanju s partnerji ponujamo pripravo vloge na razpis ASI (brezplačno, tudi če na razpisu podjetje ni uspešno) in v primeru odobritve projekta podporo pripravi strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, organizacijo in izvedbo izobraževanj, administrativno tehnično podporo in vodenje projekta skladno razpisnim pogojem.

Več informacij na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali pokličite na 02 333 13 50.

V primeru neustrezanja statusu člana TECES / SRIP SPiDL, nas kontaktirajte.

Načrtovani dogodki

Trenutno ne prirejamo dogodkov.

logo MGRT glava deljena slo
Aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 
Na spletni strani SRIP PSiDL uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.