Odličen primer sodelovanja države in SRIP-ov: izredno hiter odziv SRIP-ov na poziv ministrstva k podajanju predlogov novih državnih ukrepov

Strateška razvojna inovacijska partnerstva (SRIP-i) predstavljamo pomemben del strukture razvojne politike v državi. Z združevanjem vodilnih akterjev slovenskega gospodarstva in izobraževalno raziskovalnih organizacij, usmerjanjem ter izvajanjem razvojnih projektov članov predstavljamo odličnega poznavalca stanja na svojih področjih delovanja.

Iz teh razlogov smo bili SRIP-i s strani SPIRIT Slovenija in Ministrstva za gospodarstvo (MGRT) povabljeni, da pristopimo k intenzivnemu iskanju rešitev za ublažitev posledic korona virusa na gospodarstvo in pripravi predlogov ukrepov, ki bi jih država lahko podprla s sredstvi kohezije v letih 2020, 2021 in 2022 na prednostnih področjih strategije pametne specializacije Slovenije.

Vseh devet SRIP-ov je usklajeno pozvalo svoje člane k oddaji predlogov državnih ukrepov za zagotavljanje likvidnosti in ponovnega oživljanja gospodarstva v letih 2020, 2021 in 2022.

Na usklajen poziv vseh SRIP-ov se je odzvalo izjemno število članov z ogromnim številom predlogov, ki smo jih skupaj posredovali na MGRT, Službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) in SPIRIT Slovenija.

Pričakujemo, da bomo v prihodnosti predloge ukrepov s predstavniki vseh ministrstev skupaj podrobneje pripravili in se fokusirali na najbolj pomembne. Predvsem pa s podpornimi storitvami pomagali članom, da bodo pripravljene državne ukrepe lahko čim enostavneje koristili in realizirali.

Predlogi ukrepov so bili zastavljeni več-nivojsko in sicer na 3. področjih:

  • prvo področje predlogov ukrepov je bilo kratkoročne narave in usmerjeno v reševanje likvidnostnih težav podjetij. S temi ukrepi bi zagotovili likvidnost, predvsem omogočili preživetje podjetij ter ohranitev zaposlenih, omogočili nadaljnje izvajanje raziskovalno razvojnih projektov, internacionalizacije in projektov,
  • drugo področje predlogov ukrepov za velika in MSP podjetja z načrtovanim pričetkom izvajanja v jeseni 2020 so bili predlogi ukrepov za vzpostavitev in prestrukturiranje poslovanja  gospodarstva, omogočitev hitrejšega okrevanja gospodarstva in prilagoditve poslovanja zaradi kriznih razmer, kot npr. ukrepi podpore novim poslovnim modelom in agilnejšim procesom, podpori razvojnim projektom in trženju izdelkov, podpora novim oblikam dostopa do kupcev, verig vrednosti,
  • tretje področje predlogov ukrepov za velika in MSP podjetja je bilo usmerjeno v podporo razvojnim investicijam v letih 2021 in 2022, katerih namen je obdržati ali okrepiti položaj podjetij na trgu. Največ predlogov je bilo na področju podpore investicijam za hitrejši prehod iz faze razvoja v fazo industrializacije in investicijam, s katerimi bi z javnimi sredstvi v gradnjo javne infrastrukture omogočili podjetjem nadaljevanje poslovanja.

Tudi ta primer uspešnega sodelovanja z državo, kjer smo se SRIP-i izredno hitro odzvali na poziv MGRT in SPIRIT ter dobesedno v štirih dnevih, preko vikenda in velikonočnih praznikov, s strani svojih članov uspeli zagotoviti izjemno število predlogov državnih ukrepov, ponovno izkazuje, kako je pomembno, da v državi obstajajo sistemsko organizirane oblike povezovanja partnerjev kot so grozdi in slovenski SRIP-i.


O SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo

SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo je od 2017 eden izmed devetih ključnih dolgoročnih partnerstev v podporo izvajanja Strategije pametne specializacije Slovenije (S4) s ciljem dviga konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Združuje člane, ki delujejo na širokem področju pametnih in trajnostnih stavb, s fokusi na lesu in lesni verigi, naprednih nebiogenih gradbenih proizvodov, pametnih naprav in sistemov, aktivnega upravljanja stavb in uporabniku prilagojenega ambienta. Koordinirajo ga tri združenja; Združenje lesne in pohištvene industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS ZLPI), Zavod za trajnostno in inovativno gradbeništvo (Z TIGR) in inovacijski grozd TECES

Več o Strategije pametne specializacije Slovenije (S4) in vlogi SRIP PSiDL.

 

Načrtovani dogodki

Trenutno ne prirejamo dogodkov.

logo MGRT glava deljena slo
Aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 
Na spletni strani SRIP PSiDL uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.