Projekt »Dom24h – Pametni dom prihodnosti za udobno in zdravo bivalno ter delovno okolje« – TECES kot koordinator projekta

31.08.2020

Vzpostavljena je spletna stran strateškega razvojno-demonstracijskega projekta »Dom24h – Pametni dom prihodnosti za udobno in zdravo bivalno ter delovno okolje«.

Dom24h je integrativen projekt razvoja in demonstracije produktov (prepoznavnih slovenskih podjetij) namenjenih pametnim stavbam prihodnosti, razvoja ustreznih poslovnih modelov trženja in razvoja ter demonstracije novega koncepta bivanja in dela v domu 24 ur na dan.

V luči v zadnjem času naraščajočih potreb dela na domu, je še posebej zanimiv koncept multimodalnega bivanja, ki stanovalcem omogoča, da stavbo uporabljajo kot dom in kot delovno okolje.

Na TECES smo zelo ponosni na našo vlogo v projektu Dom24h – aktivno sodelujemo od same idejne zasnove projekta in partnerstva, prevzeli smo koordinacijo priprave predloga projekta na javni razpis, zdaj pa koordiniramo izvajanje projekta in spremljamo njegov napredek in doseganja zastavljenih ciljev.

Eden od osrednjih rezultatov strateškega delovanja SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL)

Dom24h predstavlja enega od konkretnejših rezultatov strateškega delovanja in uresničevanja vizije partnerstva SRIP PSiDL, ki stremi k ponudbi celovitih rešitev trajnostno naravnanega, zdravega, okolju in uporabniku prijaznega, povezljivega ter energijsko samozadostnega bivalnega in delovnega okolja prihodnosti.

Dom24h je razvojno demonstracijski projekt dvanajstih prepoznavnih slovenskih podjetij in članov SRIP PSiDL. Kot integrativen projekt celovitega povezovanja rešitev vseh fokusnih področij delovanja partnerstva SRIP PSiDL ga je prepoznalo tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in triletnemu projektu (april 2019 – marec 2022) odobrilo sofinanciranje aktivnosti iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Na ta način je bil projekt Dom24h pripoznan kot strateško pomemben za Slovensko strategijo pametne specializacije (S4).

Priložnost za demonstracijo slovenskega znanja in v Sloveniji razvitih rešitev

V projektno partnerstvo je poleg nosilnega partnerja MARLES HIŠE Maribor, d.o.o., vključenih še 11, na svojih področjih prepoznavnih in mednarodno aktivnih slovenskih podjetij. Demonstracijska stavba z vsemi inovativnimi rešitvami bo locirana v Limbušu pri Mariboru. Predstavljala bo potencial tudi za predstavitev inovativnih rešitev ostalih, zdaj še ne vključenih deležnikov, ki razvijajo in ponujajo rešitve za trajnostne in pametne stavbe ter okolico stavb.

Vloga TECES

TECES je eden izmed treh ustanoviteljev SRIP PSiDL. Kot dolgoletni inovacijski grozd s področja energetsko učinkovitih rešitev, pretvorbe in rabe električne energije je znotraj SRIP PSiDL vsebinsko odgovoren za usmerjanje in koordinacijo članov na področjih pametnih naprav in sistemov, avtomatizacije, oskrbe in upravljanja stavb ter njihove povezljivosti s sosesko.

TECES vlogo nosilca in koordinatorja ključnih strateških partnerstev in projektov za ustvarjanje sinergij med partnerji uspešno nadaljuje tudi v projektu Dom24h.

S svojimi izkušnjami je proaktivno sodeloval pri pripravi idejne zasnove projekta in partnerstva ter uspešno koordiniral pripravo predloga projekta na javni razpis. Po odobritvi sofinanciranja projekta s strani MGRT svojo vlogo uspešno in učinkovito nadaljuje kot koordinator projekta ter nudi strokovno podporo nosilnemu partnerju Marles hiše Maribor, d.o.o., in ostalim partnerjem pri izvajanju projekta, spremljanju njegovega napredka in doseganja zastavljenih ciljev.

Več o projektu na spletni strani projekta Dom24h.


logo MGRT glava deljena slo

Aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Načrtovani dogodki

Trenutno ne prirejamo dogodkov.

logo MGRT glava deljena slo
Aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 
Na spletni strani SRIP PSiDL uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.