Organiziranost

Organi SRIP so:

 1. Skupščina
 2. Upravni odbor
 3. Strokovni svet
 4. Direktor
 5. Upravičenci / koordinatorji

 

Skupščina

Skupščino sestavljajo predstavniki vseh članov in sicer tako, da ima v njem vsak član po enega predstavnika, preko katerega člani uveljavljajo svoje pravice in izkazujejo svojo voljo. Vsak član ima v skupščini enakovreden glas, ne glede na višino članarine.

Upravni odbor

Je najvišji organ upravljanja in v katerem so izvoljeni predstavniki članov. Upravni odbor je sestavljen tako, da so v njem uravnoteženo zastopani predstavniki velikih, srednje velikih in malih podjetij in raziskovalnih institucij.

Predsednik:

 1. Bogdan BOŽAC, MARLES Hiše d.o.o., direktor

Člani:

 1. dr. Boštjan PEČNIK, GORENJE d.o.o., Izvršni direktor Program kuhalni aparati
 2. Miha VALENTINČIČ, PETROL d.d., direktor področja Inovativni poslovni modeli in digitalizacija
 3. prof. dr. Brane ŠIROK, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 4. mag. Devid PALČIČ, ROBOTINA d.o.o., direktor
 5. mag. Matjaž ČEMAŽAR, DOMEL d.d., TECES, predsednik uprave, predsednik Sveta zavoda TECES
 6. dr. Primož SIMONČIČ, Gozdarski inštitut Slovenije, direktor
 7. Tanja Mohorič, HIDRIA d.o.o., Direktorica za inovacijsko kulturo in EU projekte
 8. izr. prof. dr. Andraž LEGAT, Zavod za gradbeništvo, direktor

 

Strokovni svet

Strokovni svet je posvetovalno telo upravnega odbora, predsednika upravnega odbora in direktorja.

Predsednik:

 1. Friderik KNEZ, Zavod za gradbeništvo

Člani:

Les in lesna veriga

 1. Igor MILAVEC, Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje lesne in pohištvene industrije

 2. prof. dr. Miha HUMAR, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Napredni nebiogeni gradbeni proizvodi

 1. dr. Sabina JORDAN, Zavod za gradbeništvo

 2. Sanja Burnazović, Stanovanjski sklad RS

Pametne naprave in sistemi

 1. Prof. dr. Andrej KITANOVSKI, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

 2. mag. Boštjan SOVIČ, GORENJE d.o.o.

Aktivno upravljanje stavb

 1. prof. dr. Gorazd ŠTUMBERGER, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

 2. dr. Blaž PETERNEL, SmartIS d.o.o.

 

Direktor

Funkcijo direktorja opravlja mag. Matej Gajzer, direktor TECES.

 

Koordinatorji in upravičenci

Zaradi izredno širokega področja delovanja, multidisciplinarnosti in heterogenosti vključenih deležnikov, skladno Sporazumu o ustanovitvi SRIP PSiDL koordinacijo vsebin in članov partnerstva izvajajo trije koordinatorji SRIP PSiDL glede na primarno izbrano področje delovanja člana. Nosilec in koordinator celotnega partnerstva je TECES.

Koordinator / Upravičenec
Področje koordinacije

Združenja lesne in pohištvene industrije
pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS ZLPI), Ljubljana, https://www.gzs.si

Les in lesna veriga

Zavod za trajnostno in inovativno gradbeništvo,
Ljubljana (Z TIGR), http://kc-tigr.si

Napredni nebiogeni gradbeni proizvodi

TECES,
Maribor, www.teces.si

Pametne naprave in sistemi

 

Napredno upravljanje stavb

 

Krovna koordinacija SRIP in prepletanje vsebin

 

Skladno pogodbi o sofinanciranju aktivnosti SRIP PSiDL Ministrstva za gospodarstvo in tehnologijo RS predstavljajo koordinatorji tudi upravičence odobrene subvencije.

Objave


logo MGRT glava deljena slo
Aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 
Na spletni strani TECES uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.