Dopolnjen akcijski načrt SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo posredovan na pristojna ministrstva MGRT, MIZŠ in SVRK

logo MGRT ESRRTECES je kot nosilec SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL) oddal na pristojna ministrstva dopolnjen akcijski načrt (AN) področja Pametnih stavb in doma z lesno verigo za obdobje 2016 do 2022.

Akcijski načrt predstavlja pregled zmogljivosti in potenciala članov SRIP PSiDL na področju pametnih stavb in doma z lesno verigo, podaja fokusna področja in usmeritve, v katera bodo člani usmerjali svoje aktivnosti v letih do 2022 ter kjer je Slovenija že prisotna ali ima potencial za vstop na globalne trge.

Del akcijskega načrta, ki je namenjen za javno obravnavo je na voljo kot priloga tega obvestila.

Potek priprave akcijskega načrta

TECES je bil v januarju 2017 kot nosilec prijave na javni razpis za izbor operacij »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije Slovenije« izbran za nosilca vzpostavitve SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL).

V februarja 2017 je bila znotraj SRIP vzpostavljena delovna skupina za pripravo akcijskega načrta (DS), ki je na podlagi osnutka akcijskega načrta, podanega ob prijavi na javni razpis v letu 2016, začela nadaljevati s koordinacijo vsebin med člani SRIP PSiDL. Rezultat je bila priprava prvega javno dostopnega akcijskega načrta (v91, april 2017), na katerega so pristojna ministrstva podala svoje komentarje.

Na podlagi prejetih stališč in navodil Delovne skupine državnih sekretarjev za izvajanje S4 – Slovenske strategije pametne specializacije (DSDS S4) je bila dopolnjena različica akcijskega načrta, ki podrobneje določa področja prioritet SRIP.

Akcijski načrt hkrati predstavlja tudi podlage, na osnovi katerih bo med drugim prišlo do nadaljnjega osredotočanja fokusnih področij in tesnejšega usklajevanja razvojnih politik z državo ter usmerjenja podpornih ukrepov države za dvig konkurenčnosti Slovenije.

srip-banner-naslovna.png
srip-banner-naslovna.png
previous arrow
next arrow
Shadow
 

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.