Prva verzija akcijskega načrta SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo oddana

logo MGRT ESRRTECES je bil v januarju 2017 kot nosilec prijave na javni razpis za izbor operacij »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije Slovenije« izbran za nosilca vzpostavitve SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL).

Glavnina aktivnosti je bila v zadnjih mesecih tako usmerjena v aktivnosti vzpostavitve SRIP, pridobivanja članov ter pripravo akcijskega načrta za področje Pametnih stavb in doma z lesno verigo. Akcijski načrt predstavlja pregled zmogljivosti in potenciala članov SRIP PSiDL na področju pametnih stavb in doma z lesno verigo, podaja fokusna področja in usmeritve, v katera bodo člani usmerjali svoje investicije v letih 2022 ter kjer ima Slovenija potencial za vstop na globalne trge.

Akcijski načrt hkrati predstavlja podlage, na osnovi katerih bo med drugim prišlo do nadaljnjega osredotočanja fokusnih področij in tesnejšega usklajevanja razvojnih politik z državo.

Delovna skupina in koordinatorji za pripravo akcijskega načrta

V februarja je bila vzpostavljena ožja delovna skupina za pripravo akcijskega načrta (AN), ki je na podlagi osnutka akcijskega načrta, podanega ob prijavi na javni razpis, začela nadaljevati s koordinacijo vsebin. Izbrane krovne koordinatorje za posamezna področja so predstavljali:

  • pametne naprave in sistemi: prof. dr. Andrej KITANOVSKI (UL FS), mag. Boštjan SOVIČ (GORENJE d.d.)
  • upravljanje stavb in podporna orodja: prof. dr. Gorazd ŠTUMBERGER (UM FERI), dr. Tine MARČIČ (TECES)
  • les z lesno verigo: prof. dr. Miha HUMAR (UL BF), Igor MILAVEC (GZS ZLPI)
  • elementi in konstrukcije z naprednimi materiali: dr. Sabina JORDAN (ZAG)
  • krovna integracija vsebin: Friderik KNEZ (ZAG) in TECES.

V marcu in začetku aprila so tako koordinatorji in TECES organizirali več delavnic za predstavnike podjetij in organizacij članov SRIP za pripravo vsebin bodočega akcijskega načrta.

Uspešno oddan akcijski načrt na MGRT

Na podlagi uspešno izvedene koordinacije je TECES 9.4.2017 v imenu SRIP PSiDL na MGRT uspešno oddal prvo verzijo akcijskega načrta za pregled s strani pristojnih ministrstev.

Del akcijskega načrta, ki je namenjen za javno obravnavo je na voljo kot priloga tega obvestila. Kot priloga je pregled članstva do 19.4.2017.

srip-banner-naslovna.png
srip-banner-naslovna.png
previous arrow
next arrow
Shadow
 

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.